Monday, May 12, 2008

Un Nos Hwyr

Nos diwethaf, roeddwn i ar y ffordd i fy ngwely, pan ffoniodd fy ffrind i mi. Roedd problemau gydag ef penderfynu gyda pwy ddylai ef rhannu ystafell y flwyddyn nesaf. Rhaid imi fynd i’w ystafell a chlywed am ei problemau am ddau o’r gloch yn y bore. Roeddwn i’n hapus ei gynorthwyo, ond nawr rydw i wedi blino!

1 comment:

asuka said...

mae'r penderfyniadau 'na'n cael eu gwneud nawr, felly!
wyt ti wedi penderfynu gyda faint o ffrindiau byddi di'n ymgeisio am le eto? ydy hi'n anodd ffeindio lle neis os bydd dy grŵp di'n fawr? dw i ddim yn rhy siwr sut mae e'n gweithio...