Thursday, April 24, 2008

Y Bywyd yw Ef

Rydw i wedi blino yn iawn yr wythnos hon, o achos mae llawer o waith gyda fi. Mae papurau a phrofion gyda fi. Rydw i’n gwybod bod bron i fy nosbarthiadau orffen, ond mae e’n anodd i gredu. Af i ddim yn aros am y diwedd o’r wythnos nesaf.

3 comments:

asuka said...

dalia ati, becky! bydd y tymor drosodd cyn bo hir, a fydd dim rhaid iti wneud dim cymraeg byth wedyn am weddill d'oes!

Szczeb said...

Rwy'n siwr nad y Gymraeg yw'r broblem, ond yr holl bynciau eraill sy'n cymryd amser oddi wrth yr heniaith!!

asuka said...

dim y gymraeg mo'r broblem, ond yr athro, rwy'n clywed - teirant go iawn yn ôl pob sôn. (^O^)