Monday, April 21, 2008

masgotiaid ar gyfer beijing 2008pwy arall sy'n meddwl bod 'na beth golwg seibermanaidd ar beibei yma? "watsiwch, doctor a jamie, mae beibei tu 'nôl ichi!"
mae'n well 'da fi nini (yn y gwyrdd) - bach yn fwy cyfeillgar.
anodd yw mynegi sut gymaint rwy'n edrych 'mlân at wylio'r gemau olympaidd.

No comments: