Wednesday, January 16, 2008

Mi fydd Gwaed


Mi es innau i weld y ffilm hon neithiwr. Roeddwn i'n disgwyl llawer ond ces i siom.

Roedd Daniel Day Lewis yn dda, mae'n wir (fel yr actio ar y cyfan) - ei olwg a'i leisio (yn enwedig) yn wych, ond y teimlad ges i oedd na chafodd ef ddim byd gwerth chweil i'w wneud â'r rhain.

Sgriptio llac, plot gwan a naratif anniddorol. Gadewais y sinema yn difaru imi gerdded i mewn.

3 comments:

asuka said...

beth ddigwyddodd i wyneb daniel day lewis? roedd e'n arfer bod mor olygus.

Szczebrzeszyński Chrząszcz said...

Mae 'Daniel - ew! - Day Lewis' yn gynghanedd, a'r enw ei hun yn cynganeddu â "Dyn a wêl olau dau leuad"

Nid bod hynny'n golygu dim, nac yn swnio'n rhy dda, chwaith.

Szczebrzeszyński Chrząszcz said...

ac mae 'Mi fydd gwaed' yn cynganeddu a^ 'mwy o fedd - gwych!'

eto, ddim yn golygu dim.