Monday, February 09, 2009

Sut mae, pawb! Maggie 'dw i -- 'dw i yng nghwrs Aled gydag Eric. Myfyrwraig 'dw i yn yr adran Geltaidd, yn y flwyddyn gyntaf. Roeddwn i'n byw gydag Asuka, Szczeb, a Matthieu, fy nghariad ('dw i'n byw gydag ef o hyd -- ond dydy ef ddim yn arfer postio fan hyn, 'dw i ddim yn deall pam!).

Mae fy nhymor yn brysur iawn. 'Dw i'n dysgu 6 iaith (4 cwrs yn ystod y dydd, a 2 eraill gyda'r nos): Cymraeg, Gwyddeleg, Ffrangeg, Cymraeg Canol, a hefyd Llydaweg ac iaith Gwlad yr Iâ. Mae un cwrs arall gyda fi y tymor hwn: llên gwerin Sgandinafaidd. Mae hynny'n wych -- roeddwn i'n nabod yr athrawes pan roeddwn i'n fyfyrwraig israddedig.

Oh, tipyn bach o newyddion! Mae Matthieu a fi'n cynnig am fod yn diwtoriaid preswyl yn neuaddau preswyl Harvard -- gobeithio y byddwn ni'n byw yn Nhŷ Eliot y flwyddyn nesaf! Ac mae Matthieu wedi addo imi y bydd cath gyda ni os byddwn ni'n byw mewn tŷ :)

1 comment:

Emma Reese said...

Sut mae Maggie! Chwe iaith! Sut wyt ti'n dysgu cymaint o ieithoedd ar yr un pryd?