Sunday, January 18, 2009

Dunkin' Like Dewi - Dathliadau difyr ar Ddydd Gwyl Dewi eleni.Ar Ddydd Gwyl Dewi eleni bydd nifer o bobl yn Lloegr Newydd yn dilyn hen arferion y seintiau Celtaidd, gan weddio yn nwr oer y môr. Dyma grwp bach yn gwneud "dry run" ddoe ^^.

2 comments:

Emma Reese said...

!!!! Gobeithio cân nhw lawer o sylwadau gan nifer o bobl. Wyt ti'n mynd i ymuno â nhw, szczeb? Pwy ydy'r hogyn sy'n siarad Cymraeg?

Szczeb said...

Ie! - gobeithio y bydd llond mynachlog yno ar y diwrnod. Mi rydw i yn sicr yn bwriadu bod yno. Boi o ochrau Bangor, Gareth, yw'r un sy'n siarad Cymraeg yn y ffilm.