Sunday, January 25, 2009

Cau Ysgol Mynyddcerrig

Fel y gwyddoch, mae'n siwr, mae tipyn o ddadlau yng Nghymru ar hyn o bryd ynghylch polisiau nifer o gynghorau sir i gau ysgolion llai. Er fod dadleuon da weithiau dros symud plant i ysgolion mwy does dim amheuaeth nad yw'n benderfyniad sy'n tynnu'n groes i sawl greddf. Mae hefyd dadleuon da iawn dros eu cadw ar agor. Dyma ffilm gan Lleucu Meinir yn dangos dyddiau olaf ysgol Mynyddcerrig. 1 comment:

Emma Reese said...

Diolch i ti szczeb am y fideo hwn. Dw i'n siwr bod plant yn cael cymaint o sylw gan eu athrawon mewn ysgolion fach sy'n dda.