Sunday, November 09, 2008

pwy sy'n nabod eu html?

hei, oes rhywun yma yn ddigon clyfar i allu addasu cyngor zoë aderyn cân dro yn ôl er mwyn inni newid y dyddiadau ar y blog 'ma yn gynllun cymraeg?

byddai hyn'na'n wych downtsia-thinc? (er 'mod i'n eitha' hoff o'r rhai japaneg, ffrangeg a phwyleg!)

15 comments:

Anonymous said...

Dim yn deall y cwestiwn. Pwy? Be?

asuka said...

ie, bach yn anodd ei ddilyn, sori!

dyma 'nghwestiwn: ffordd ti'n cael dangos y dyddiadau ar flog blogger yn y gymraeg?

mae zoë wedi ei wneud e ar ei blog hi. ond mae'n debyg iddi hi iwiso cyngor aled ar ei blog e, ac mae interface blogger 'di newid cymaint ers pryd 'ny fel na alla' i weld ffordd mae iwsio'r cyngor 'ma erbyn hyn.

Anonymous said...

Byddai'n rhaid newid i'r templed clasurol

asuka said...

ewwwww - gwela i. rhywbeth i drafod gyda'r lleill yma. ond o leiaf ŷn ni'n deall nawr be sy rhaid inni drafod. diolch am ddarn o wybodaeth werth ei chael felly!

Szczeb said...

hei, 'suk - wyt ti'n gwybod pam fod ffrwd y chwaer-flog wedi torri? Mae'n dangos "Byw mewn swigen" o hyd, ac rwyt ti wedi gwneud tipyn ers hynny.

asuka said...

nagw - 'sdim clem 'da fi. rown i 'di sylwi ar hyn'na 'fyd.
sa' i'n cofio newid gosodiadau fy mlog i mewn ffordd a fyddai'n effeithio arno neu ddim arall. os na allai drwsio fe, caf i wared arno. mae'n sili fel arall. 'sneb yn moyn gweld john travolta's silly mug bob tro.

asuka said...

od iawn - roedd y teclyn 'na'n gweithio neithiwr. ond heddiw mae e 'di mynd 'nôl i ddangos john travolta unwaith 'to.

Emma Reese said...

Does mo rhaglen Lisa Gwilym ar ddydd Sul. Pryd cawn ni glywed y cyfweliad?

Szczeb said...

Cwestiwn o 'nunlle, braidd, Emma...

Buodd rhaglen Lisa Gwilym heddiw, fel mae'n digwydd.

Emma Reese said...

O sori, dôn i ddim yn sylwi bod 'na "C2 Lisa Gwilym" a "Lisa Gwilym." Newydd wrando ar y cyfweliad. Rhaid i mi wrando arno fo sawl gwaith nes i mi ddeall mwy. Pob llwyddiant ar y cwrs Cymraeg.

Szczeb said...

aha. rwy'n deall. rho wybod os wyt ti wir eisiau "deall mwy" ^^

Emma Reese said...

Oes! Mae gen i un cwestiwn sydyn ond wyt ti'n fodlon trafod petha personol yma?

Hepialus said...

w^. os yw'n _bersonol_... ^^

cei ddefnyddio fy nghyfeiriad ebost, felly, os wyt ti eisiau: szczeb2@gmail.com

Szczeb said...

wps.

ie, fi oedd hwnnw.

asuka said...

ie, cyfweliad gwych - rhaid inni ffeindio'r boi 'ma. tybed ai e yw'r "aled klion" oedd ar y radio ym moston 'nôl ym mis mawrth? boi deallus mae'n eglur! ^^