Friday, September 19, 2008

Dolen ddoniol

Ydy rhywun wedi weld y dudalen 'ma?

YMA

Rwy i'n meddwl taw prosiect hwyl yw ef. Gwelais i'r 'dolen' ar yr Adroddiad Drudge.

4 comments:

asuka said...

rwy'n leicio'r syniad, ond mwy o luniau, llai o'r comedi os caf i! (beth yw'r cysylltiad rhwng nefyn ac under milkwood?)

Szczeb said...

ie - lluniau pert; rhywbeth i ddenu twristiaid yw hyn, wedi'r cyfan.

ych - mae'n gas gen i golff! Mae'r asiantaethau a'r cyrff cyhoeddus yn gwneud llawer am y ffaith fod Cwpan Ryder yn dod i Gymru eleni. Byddai'n well tasen nhw'n gadael y ffriddoedd a'r coed heb eu cyffwrdd, yn lle torri'r porfa a chreu 'fairways' dros y lle i gyd (ond mae adeiladu cwrs golff yn well na chodi stadau o dai, sbo... trueni bod rhaid gwneud dewisiadau o'r fath).

Malone said...

Ardderchog! Dyna ymgyrch hysbysebu ffantastig - dwi eisiau mynd i Gymru heddiw!!

asuka said...

ie, ond roedd arnat ti awydd mynd i gymru'n barod mae'n debyg. ^_^