Monday, June 09, 2008

Pethau rhyfedd :)

Sut mae, pawb! Dw i'n gobeithio eich bod chi 'n iawn :) Aled, yn ni 'n dy golli di! Mae 'r tŷ yn teimlo yn wag iawn hebddot ti.

Roeddwn i eisiau dweud wrthoch chi ein bod ni wedi bod yn gwrando ar Mim Twm Llai (O'r Sbensh) yn y siop erbyn hyn, a mae 'r merched yn mwynhau ef. Fi hefyd! :)

Esgusodwch fi - mae fy nghymraeg i wedi dod yn warthus. You wouldn't have understood this if Matthieu weren't around to proofread. Bleagh! Dw i'n gobeithio y daw ef yn ôl.

3 comments:

asuka said...

sa' i'n gwybod pwy sy'n gyfrifol, magaidh, ond blogiad neis, cywir sy 'di cael ei lunio rywsut. ^^
hei, wyt ti ac m yn bwriadu gwneud rhywbeth arbennig dros yr haf? teithiau? prosiectau? jest ennill llwyth o arian?

Magaidh said...

Wel, mae Matthieu yn mynd i fod yn brysur iawn; mae e'n mynd i Ffrainc ar gyfer yr "Arthurian Congress" yn Rennes. Ac wedyn, mae e'n teithio gyda ei fodryb dros Ffrainc. Nawr, mae e 'n gweithio ar brosiect gyda Barbara - rhywbeth am y Breton Lais.

Dw i'n aros yn y tŷ, ac yn gweithio yn y siop. Dim byd diddorol. Ond dw i'n mynd i Nova Scotia ar gyfer "Rannsachadh na Gàidhlig" ym Mis Gorffenaf. Cyflwynaf i bapur yn Gàidhlig!

O! Ond ces i ganiatâd i fod yn street performer! :) Fi a fy nhelyn ...

Szczeb said...

Peth gwych 'dy gwrando ar Mim Twm Llai!

Mae'r chwilen ar hyn o bryd yn crwydro Swydd Gaer o dan heulwen braf mehefin. Rhaid imi ddweud 'mod i'n mwynhau am sawl rheswm; efallai y blogiaf ychydig am brofiadau teithio Lloegr ryw dro.

Tan hynny, gobeithio y parheiff y gerddoriaeth Gymraeg yn y siop yn Boston!