Monday, June 23, 2008

dolen - puss and pup

dyma un o'm hoff bethau i ar y we ar hyn o bryd:
tales of puss and pup

pam? achos rwy'n leicio'r lluniau, rwy'n dwlu ar y teitl, ac mae'r llun o'r awdur yn wych.
(paid â boddran edrych arno os oes gennyt rywbeth pwysig i'w wneud, neu ei di'n grac am 'mhen i mae'n siwr.)

No comments: