Sunday, May 18, 2008

Gwên

Ar nodyn hapusach, a minnau wedi dod yn ôl o wythnos o grwydro...

Pen-blwydd hapus, 'Suk!!!

5 comments:

asuka said...

diolch! (sut y gwyddet ti? O_O) cefais i sawl anrheg gyffrous, gan gynnwys... copi o "language and history in early britain" gan kenneth jackson!

Persephone said...

wps!! pen-blwydd hapus iawn oddi wrth fi ac y ferch fach hefyd!!!

(bydd y ferch fach yn chwech blwydd oed ar ddydd llun gyda llaw!)

Hŵre 'Suk!!!

Szczeb said...

Hei - am hyfryd. Fydd parti acw? Llond y lle o bethau bach yn crefu am deisen a jeli?

Pen-blwydd hapus i'r un fechan oddi wrth y chwilen!

Tybed - a yw hi eto'n rhy ifanc i fwynhau rhyddiaith Kenneth Jackson!?

Persephone said...

Mae'n dibynnu - ysgrifennodd e erioed un rhywbeth am y deinosoriaid neu'r llosgfynyddoedd?

(diolch, chwilen!)

asuka said...

penblwydd hapus iddi hi! (chwe mlwydd oed yn barod - waw!) gobeithio y ceiff hi lwythau o anrhegion gwych. mae'n debyg taw dechrau'r gwyliau bydd yr anrheg orau!