Sunday, May 18, 2008

diolch, persephone

rwy newydd hala rhywfaint at yr achos.
'sdim llawer o arian sbâr 'da ni, ac rwyf fi'n berson hunanol ofnadwy fel rheol, felly os galla' i roi rhywbeth, geill unrhyw un.

2 comments:

Persephone said...

Da iawn, 'Suk! Sefyllfa ofnadwy ydy hi, ond ydy.

asuka said...

ydy.
yn ystod y misoedd diwetha', tra bod cymaint o bobl tseina yn edrych ymlaen at y gemau olympaidd, rwy 'di cael f'atgoffa am pa mor falch rown i a X yn baltimore wrth gael gweld ein cartref ni sydney ar y teledu a chlywed pawb o gwmpas yn gweud pa mor bert oedd hi. mae'n hurt, ond pethau bach fel'na sy'n peri ifi ymuniaethu 'da geiriau pobol o tsiena rwy'n eu darllen a'u clywed yn y cyfryngau.