Sunday, April 06, 2008

Y Gwyliau

Rydw i’n cytuno gyda Sarah bod y gwyliau yn wastad rhy byr. Es i adref, hefyd. Roedd e’n wych i weld fy nheulu. Gwelais i fy rhieni, fy chwaer, fy nhad-cu, a fy mam-gu. Roedd y tywydd yn dwym a roedd y coed geirios yn blodeuo yn D.C. Yn anffodus, nag oedd naill ai digon o amser i ymlacio neu ddigon o amser i wneud fy ngwaith cartref gyda fi! Hoffwn un wythnos eto o wyliau, ond dydy ef ddim yn bosibl!

1 comment:

Szczeb said...

diawch erioed - wythnos arall o wyliau! hoffwn bythefnos, mis!!!