Tuesday, April 01, 2008

rydw i wedi blino

Sut mae! Dw i eisiau bod y tymor hwn ar ben -- well, dydw i ddim siwr a ydw i'n barod i ysgrifennu papurau, arholiadau, etc.:). Ac mae gormod o waith cartref gyda fi (Cymraeg!!!) heno.

3 comments:

Szczeb said...

hei - erbyn iti orffen dy Gymraeg,
ac ar ôl iti roi'r llyfrau i lawr,
ond chyn iti fynd i gysgu,
ac oherwydd ei bod hi mor wych
ac am ei bod hi mor hyfryd,
a rhag ofn iti anghofio'r cyfan erbyn fory
sicrha dy fod ti'n meddwl ychydig,
fel y byddi'n cofio popeth...
oni bai ei bod hi'n rhy hwyr, wrth gwrs!

Szczeb said...

"ond chyn" ???

effaith newid cysylltair heb edrych o gwmpas...

Becky said...

Pob lwc gyda popeth, Edyta!