Thursday, April 03, 2008

Ar ôl fy ngwyliau

Dydw i ddim yn hapus bod ein gwyliau ni wedi gorffen. Doedd dim amser ’da fi i wneud popeth! Ymddengys fod fy ngwaith yn fwy ar yr ochr gwyliau hon. Ond roedd fy ngwyliau yn dda iawn. Es i adref, i Rhode Island, i ymweld â fy rhieni a fy nheulu i gyd, am y Pasg. Darllenais ormod, a gwelais lawer o ffilmiau ar y teledu fawr. Es i i IKEA gyda fy mam, a phrynais gadair i fy ystafell wely, a llenni Roman, a chwpwrdd ffeilio ar gyfer fy narlleniad ‘generals.’ Cyffrous iawn. Wrth gwrs, nawr mae rhaid imi ddarllen popeth.

Efallai yfory.

1 comment:

Szczeb said...

llenni rhufeinig! waw! stafell fel amgueddfa fydd gen ti (a llenyddiaeth ganol oesol yn llenwi'r silffoedd hefyd)... 'mond y teledu mawr fydd mas o le.