Sunday, March 02, 2008

Y Penwythnos

Nos Wener, es i i ddrama gyda fy ffrind, Sam. Roedd y ferch sy’n byw drws nesaf imi yn y ddrama, “Doubt.” Roedd y ddrama yn siarad am leian sy’n amau offeiriad yn ei hysgol hi. Mae hi’n trio darganfod y gwir, ond dydy ef ddim yn bosibl. Sut all hi amddiffyn y plant heb anafu'r offeiriad heb dystiolaeth?

3 comments:

Edyta said...

Mae'n ymddangos bod drama yn ddiddorol.

Szczeb said...

Ie - mae'n swnio fel bod y ddrama'n ddiddorol iawn. Gobeithio bod dy gymdoges wedi mwynhau actio ynddi.

asuka said...

ydy, mae hi *yn* swnio'n ddiddorol. diolch am rannu ychydig am dy benwythnos di!