Friday, March 21, 2008

teisennau croes ac ymenyn cymreig

dyna wy'n fwyta fan hyn - mmm.
'nhad i sy'n gwneud y byns gartre' yn sydney bob blwyddyn, a dysgais i drwy e-bost bore 'ma taw dyma'r drigeinfed flwyddyn bydd e 'di wneud e. impresif.
smo byns y brif stryd wy'n eu bwyta cystal â rhai 'nhad i, mae'n wir - ond pwy sy'n cael y menyn cymreig?

No comments: