Thursday, March 20, 2008

parch. asuka yn siarad.


beth am inni adfywio'r gêm gyfieithu? dyma ffordd mae'n gweithio:
i) rŷn ni'n dewis paragraff o saesneg gyda'n gilydd, rhywbeth digon byr, ac yn cytuno ar ddedlein
ii) pawb yn cymryd wythnos neu ddwy i weithio ar ei throsiad/drosiad cymraeg ei hunan
iii) rŷn ni'n eu cyflwyno nhw ar y blog
iv) mae'r hwyl yn dechrau, wrth inni wneud sylwadau ar gynigion ein gilydd

dim pwysau, ond falle bydd ychydig (iawn) mwy o amser 'da phobol dros y pasg na'r arfer, felly pam lai? nawr, 'te - pwy sydd am awgrymu darn?
(mae 'na groeso cynnes i ymwelwyr chwarae 'fyd os ŷn nhw moyn, emma reese!)

6 comments:

Szczeb said...

Cytuno'n llwyr.

Fi ddewisodd y darn cyntaf, felly tro rhywun arall yw hi nawr.

Dewch â syniadau ac yna mi gawn ni bôl piniwn.

Fy newis i - rhan o baragraff cyntaf 'Lenz' gan Buechner (darn o'r Almaeneg drwy'r Saesneg, ond pam lai?).

asuka said...

f'awgrym i - peth o "the island of doctor moreau" h. g. wells.

asuka said...

wel, roedd hyn yn syniad hynod o amhoblogaidd, yn doedd?

Szczeb said...

ni ar ein pennau'n hunain fan hyn, rwy'n credu, 'Suk...

tybed a oes syniadau eraill 'da rhywun arall am sut i ddod â bywyd ychwanegol i fyd y cydflog.

asuka said...

ocê, 'te - ti a fi.
rwy'n fodlon profi peth mân o "lenz".

asuka said...

"a oes syniadau eraill 'da rhywun arall am sut i ddod â bywyd ychwanegol i fyd y cydflog?"

beth am ragor o adolygiadau ffilmiau? rwy'n siwr nad ŷn ni i gyd yn gwylio'r un pethau.