Sunday, March 30, 2008

'Nôl i'r gwaith

Hei bawb, beth wnaethoch chi ar eich gwyliau? (Roeddwn i'n gweithio ar bennod tri trwy'r wythnos i gyd, felly doedd dim gŵyl i 'Seph.) Gobeithio fod o leiaf un ohonon ni wedi treulio'r wythnos yn rhywle cynnes a heulog!

2 comments:

Szczeb said...

dim byd o'r fath imi, mae arna' i ofn. Somerville, Somerville, Somerville... o, ie, ac un daith fach i Cambridge!

gobeithio iti gael hwyl ar y sgwennu. "3" - rhif neis iawn, a lwcus!!

asuka said...

so, dyw'r llun pert 'na ddim yn ffoto dynnaist ti ar wyliau. :(
"desktop" dy gyfrifiadur di, falle?