Sunday, March 23, 2008

eisteddfod dafarn


bues i mewn "eisteddfod dafarn" yn llanfrothen nos sadwrn. beth yw "eisteddfod dafarn", chi'n gofyn? roedd llawer o'r gynulleidfa'n gofyn yr un cwestiwn cyn i'r peth ddechrau.
roedd yr eisteddfod hon yn gystadleuaeth rhwng dau dafarn, a'r rowndiau'n cynnwys stwff fel scetsys ar destunau gosod, meimio, "caneuon ffiaidd"... comedi yn y bôn. ac, ys dywedodd fy ffrind rhiannon a wahoddodd fi, comedi eitha' "glas" ar ben hynny! 'sai'r digwyddiad yn cael ei ddarlledu ar y radio, byddai angen llawer o blîps - a fyddai 'na ddim lot ar ôl wedyn.
un peth rown i'n llawn cyffro wrth ei weld yna: boi yn y tafarn yn gwisgo crys-t ac arno lun o rally vincent o gunsmith cats (gw. y llun uchod). gwych, meddyliais i, cyfle i gael fy sgwrs ddofn gyntaf i am fanga ac anime yn y gymraeg! ond yn anffodus buodd y crys yn anrheg a doedd y boi ddim yn ffan. sy'n ddigon teg, sbo - rwy'n gwisgo jympers gwlân ac sa' i'n gwybod dim byd am weu.

1 comment:

Szczeb said...

Mae'n dda i weld fod diwylliant cystadleuol lleol yn fyw yn Llanfrothen. Gobeithio iti brofi ychydig o wreiddioldeb (ac ychydig o wir gymreictod Cymraeg) yn Llanfrothen.