Tuesday, March 18, 2008

Llawer o Ymweliadau

Roedd y mis diwethaf yn brysur iawn. Mae pump cwrs 'da fi y tymor 'ma ac rydw i'n teimlo fy mod i mewn dosbarth trwy'r dydd. Yn ychwanegol, ymwelodd fy ffrind, Katie, a'i chariad Patrick â fi dros y penwythnos. Maen nhw'n byw yn DC. Myfywraig gyfraith yw Katie, a phensaer yw Patrick. Rydyn ni wedi bod yn ffrindiau ers i ni fod yn 18 mlynedd oed. Cwrddais â Katie pan roedden ni'n astudio gyda'n gilydd yn Kentucky ym 1999. Mwynhais eu ymweliad lot. Sgwrsion ni a dawnsion ni trwy'r Nos Wener wedyn ddydd Sadwrn yr ymlacion ni. Efallai y ifedon ni ychydig o gwrw hefyd. Roedd yn hyfryd, ond mae rhaid i mi tal yr wythnos 'ma. Fel arfer, wrth gwrs!

O'r diwedd y gallaf i weld siebiant. Mae un o fy nosbarth yn dileu yfory. Ac wrth gwrs, mae'r gwyliau yr wythnos nesaf. Dros y gwyliau, astudiaf yn wyllt. Wedyn teithiaf i i Efrog Newydd ddydd Iau i ymweld fy ffrind Julian a'i wraig Connie sy'n dod o Awstralia. Symudan nhw yn ôl ar y 9fed o Ebrill, ac rydw i eisiau eu gweld cyn iddyn adael yr wlad hon. Rydw i'n siwr y bydd llawer o storiau 'da fi ar ôl y gwyliau. Ac rydw i'n siwr hefyd y byddaf i'n cwyno achos fy mod i'n mor brysur!

1 comment:

Becky said...

Mae'r neis iawn wastad i weld yr hen ffrindiau!