Thursday, February 21, 2008

rhy cŵl

f'annwyl gyd-ddysgwyr, ydych chi'n cael yr argraff o bryd i'w gilydd bod rhywun yn cadw cyfrinachau rhagon ni? bod 'na bethau yng ngramadeg y gymraeg na fyddant byth yn cael eu cyflwyno i ddysgwyr mewn llyfrau cwrs... achos maen nhw jest yn rhy cŵl?
rwy am grynhoi rhestr o'r cyfrinachau 'ma! dyma ichwi ddau beth jest i ddechrau off:
• defnyddio'r geiriau byrion gwych 'na fel (nid)...fawr; cryn
• defnyddio'r cystrawennau 'na gydag a, fel "a hithau ar dân o eisiau agor y parsel,..."

3 comments:

Nwdls said...

Haia Harvard Cymraeg!

Fydd na le newydd i weld a chlywed Cymraeg cyn bo hir...www.sesh.tv

Os da chi isio trio fo allan, ewch i'r wefan a rhowch eich cyfeiriad ebost yn y blwch "Ymuno beta". Gewch chi wedyn fynediad i lwytho, gwylio a rhoi sylwadau ar fideos cyn i'r wefan fynd yn fyw.

Be am greu sianel Harvard Cymraeg?

Hwyl!

Nwdls

asuka said...

diolch iti! hei, mae'n swnio'n gyffrous - awyddus i weld be ddigwyddiff draw fan'na!

Szczeb said...

mmmm

mae chwilod yn leicio nwdls