Tuesday, January 08, 2008

S'mae hefyd

Blwyddyn newydd dda! Gobeithio oedd pawb yn mwynhau y gwyliau! Fel Edyta, dydw i ddim yn barod am y tymor newydd. Ond rydw i'n gweithio yn galed: y bore 'ma gorffenais i fy nhraethawd cyntaf a wedyn estudiais i Hen Wyddeleg achos bod yr arholiad hwnnw ddydd Iau. O, a nawr rydw i'n ysgriffennu y blog Cymraeg hwn, wrth gwrs. Rydw i'n brysur ond dydw i ddim yn gallu dweud fy mod i'n ddiflas!

Yn newyddion arall, rydw i'n hapus i fod yn ôl ym Moston. Roedd y gwyliau yn rhy fyr a dim yn dawel. Yn anfoddus, roedd fy nhaid i'n sâl iawn a threuliais i Nadolig yn yr ysbyty. Yn ddiolchgar, mae ef yn iawn nawr. Dros y gwyliau, dysgais i bod rhaid i mi wisgo "bifocals" hefyd. Mae rhaid i mi gael gwyliau eto. Rydw i'n edrych ymlaen at ddiwedd y mis!

Gwelaf i chi yfory.

2 comments:

asuka said...

hen wyddeleg mor gynnar yn y flwyddyn newydd - yn dŷn nhw'n greulon? dylai pawb dderbyn A++ jest am gytuno bennu eu gwyliau a dod yn ôl i sefyll yr arholiad.

Szczebrzeszyński Chrząszcz said...

cytuno'n llwyr. Ond rydw i'n meddwl y dylai pawb dderbyn A jyst am gytuno i wneud y cwrs Hen Wyddeleg i ddechrau, heb sôn am ddod i wneud arholiadau ar ôl y Dolig!