Wednesday, January 09, 2008

Blwyddyn newydd (dda)!

Blwyddyn newydd dda eto! Mae’n ddrwg gen i ’mod i’n ddiwethaf i bostio! Rydw i’n siwr ein bod ni’n brysur. Rydw i’n meddwl bod yr wyliau yn rhy fyr, ond hyfryd iawn. Es i i Rhode Island i weld fy nheulu a fy ffrindiau. Bwytais i ormod o fwyd, ond roedd popeth yn dda iawn. Roedd y Nadolig neis gyda fi a fy nheulu. Prynais i tegan-hwyaden Nadolig i fy nghi. Mae ef wedi ei garpio ef yn deng munud. O wel.

Rydw i wedi bod yn y gwaith ers yr wythnos diwethaf. Mae arddwrn tost gyda fi o deipio. Pan stopiaf i, rydw i’n astudio. Neu rydw i’n edrych ar y teledu, i weld pwy sydd yn ennill, Clinton neu Obama? Cyffrous iawn.

Teimlo bod y cwbl fy Nghymraeg wedi diflannu dros yr wyliau. Nid dda!

No comments: