Monday, November 19, 2007

Grav

Heb os, i'r rhai sydd ag unrhyw ddiddordeb yn niwylliant Cymru, angenrheidiol yw gwylio

angladd Ray Gravell:

ac araith Hywel Teifi Edwards yn ystod y gwasanaeth (yn dilyn Gwyneth Glyn, o ryw 56'30"), os dim byd arall.

Enghreifftiau o seremoni, traddodiad a myth byddai rhai yn mynnu nad ydynt yn bodoli, ac eraill yn rhyfeddu o sylweddoli eu cryfder, a'r parch gwirioneddol all fod tuag at un dyn a gynrychioliai gymaint.

No comments: