Friday, November 23, 2007

gaeaf yn y ddinas

rwy'n gweithio yn y llyfrgell gyhoeddus ar 42ain stryd heddi. wrth gerdded i mewn gwnes i sylwi eu bod nhw 'di gosod rinc iâ tu ôl i'r llyfrgell yn y parc 'na, ac mae'n llawn pobl yn sglefrio yn yr heulwen oeraidd. pert iawn.

1 comment:

Szczebrzeszyński Chrząszcz said...

hei, Asuka! croeso 'no^l!

neis dy weld di yma eto. hei - rhaid inni geisio gwahodd rhagor o bobl i ddod draw am sgwrs. Mae eisiau taflu rhagor o lo ar y ta^n 'ma!

cwestiwn iti - ddest ti erioed ar draws awdl enghreifftiol lle'r oedd pob un o'r mesurau yn canu _am_ y mesur hwnnw?