Thursday, October 25, 2007

Cyflwr y wasg Gymreig? Cyflwr Caerdydd?

Rhag ofn ichi beidio a^ sylweddoli pa mor blentynaidd a chas mae 'newyddiadurwyr' hunanbwysig, disylwedd, di-glem yn gallu bod: stori gan idiot yn y South Wales Echo

Glywsoch chi'r stori am y boi glywodd fi'n siarad Cymraeg mewn siop gebab ac a fygythiodd dorri fy llygaid ma's gyda'i fforc blastig, on'd do? Ein hannwyl brifddinas...

1 comment:

asuka said...

anodd credu i rywun feddwl bod y rwts 'na'n werth ei gyhoeddi. pam prynu papur i ddarllen erthygl fel'na? gallet ti gael sgwrs debyg gyda rhyw idiot lawr yn y pyb, mae'n siwr.