Sunday, March 08, 2009

Mae'r tymor yn mynd ymlaen. Rydw i'n mynd i California gyda Matthieu, Aled, a llawer iawn o bobl o'r adran -- dydw i ddim wedi ysgrifennu fy ysgrif eto, ond mae syniad da gyda fi am yr hyn a rydw i'n mynd i'w ddweud. Rydw i'n mynd i siarad am y baledi Albanaidd (yn Saesneg) sydd wedi mynd i Aeleg yr Alban. Mae'n ddiddorol iawn imi, ond dydw i ddim yn siwr fy mod i eisiau siarad amdanofe o flaen llawer o bobl. Wel, does dim dewis gyda fi nawr -- a rydw i'n siwr y bydd ef yn iawn. Byddaf i'n hapusach pan fyddaf i *yn* California.

Yn Somerville, mae penwythnos braf wedi dod a gadael. Ddoe, cerddais i i'r Cambridgeside Galleria gyda Matthieu -- roedden ni eisiau prynu peiriant DVD, ond doedd dim hyd yn oed un heb farth/"parth 0" (regionless?). Ond roedd ef yn neis iawn - cawson ni goffi mewn caffi, gwnaethon ni Sudoku yn y papur newydd, a roedd ef yn neis iawn bod i ffwrdd o fywyd Harvard.

No comments: