Sunday, February 22, 2009

Dw i wedi blino. Dw i wedi blino ers pythefnos. Dw i ddim yn siwr pam – mae fy nghyrsiau’n wych, a dydy fy ngwaith ddim yn anodd iawn. Mae lot o waith ’da fi, ond dydy e ddim yn rhy anodd. Mae’n od.

Mae’r pen-wythnos wedi bod yn dawel. Ddoe, es i i dŷ Tina, a lliwion ni wlân. Roedd e'n wych. Ac – mae ci a chath gyda hi, a dw i’n hapus iawn pan mae anifeiliaid o gwmpas. Heddiw, roedd "cylch gwau" bach iawn gyda ni – doedd dim ond Jennie, mi, a fy ffrind Carla, sydd ddim wedi dod i’r cylch cyn heddiw. Roedd hynny yn ardderchog – byddwn i’n hapus petasai fy ffrindiau i gyd (o’r Adran Geltaidd, o pan roeddwn i’n fyfyrwraig israddedig, o fy nghorau ...) yn cwrdd â'u gilydd. Mae fy ffrindiau'n wych – ydy ef yn rhyfedd fy mod i eisiau i bawb (y rhai sydd yn "cool," ta beth) ddod yn ffrindiau gyda'u gilydd?

Ych, mae rhaid imi fynd yn ôl i’r gwaith arall. Mae prawf Ffrangeg ’da fi yfory -- a dw i eisiau mynd yn ôl i’r ganolfan hamdden yn y bore, hefyd. Os af i i gysgu’n gynnar ... Aled, sut wyt ti'n dweud "as if!" yn Gymraeg?

1 comment:

Szczeb said...

Bywyd llawn yw eiddo myfyriwr yn Harvard, mae'n amlwg. Ffitrwydd, ieithoedd, cathod a gwau...