Tuesday, May 06, 2008

Gwerful a Gwaith

O annwyl... Allaf i ddweud hynny yng Nghymraeg? Wel, dw i'n meddwl... o annwyl! Dydy fy mhrosiect Gwerful Mechain ddim yn mynd yn dda. Wel, mae llawer o wybodaeth 'da fi am ei gwaith, ac ei bywyd, ac dw i wedi cyfieithu ei cherdd 'I ateb Ieuan Dyfi am gywydd Anni Goch', ond mae gormod o waith 'da fi eto. Rhoddais i bapur am Werful yn fy seminar Saesneg ddoe, ac aeth e'n dda. Cwrddais i a^ fy athro y bore 'ma, a dywedodd ef: "Mae llawer o waith i wneud 'da chi!" Dywed imi rywbeth nad ydw i'n gwybod. Ac, does dim ond un wythnos i ysgrifennu 40 tudalen 'da fi!!! Byddaf i'n dweud eto: O annwyl...

2 comments:

Persephonia said...

O diar! Annwyl Sarah, dwi'n sicr bydd popeth yn iawn. Pob lwc, a 'hang in there'!

Becky said...

Rhaid iti gael dewrder! Mae'r haf yn nesau.