Sunday, April 13, 2008

Yr Hosanau Coch

Un o fy hoff bethau yn y byd yw pêl fâs. Fy nhîm yw’r “Cubs,” ond nawr pan rydw i ym Moston, rydw i’n leicio hefyd yr “Hosanau Coch,” achos mae llawer o ffrindiau gyda fi sy’n gefnogwyr yr “Hosanau Coch.” Nos Fercher, es i gêm yn Fenway gyda phedwar ffrind. Roedd e’n wirioneddol gyffrous. Mae Fenway yn barc pêl fâs fanastig!

No comments: