Monday, April 07, 2008

Lle mae'r gwanwyn?

Rydw i'n oer. Mae hi'n oer tu allan a i fy fflat. Rydw i'n bwyta gormod o siocled a rydw i'n trio meddwl am rywbeth deallus i wued. Dyma diwedd y tymor a mae hi'n anodd iawn i fod deallus; yn enwedig yn Gymraeg! Ydyn ni cwrdd i Cambridge Commons dydd Mercher?

2 comments:

asuka said...

rwy'n cydymdeimlo 'da ti - mae'r tywydd yn boston yn ofnadwy bob blwyddyn o fedi i fehefin.
ond mae gorffennaf ac awst yn ocê! fyddi di'n aros yn boston dros yr haf eleni?

Becky said...

Rydw i'n meddwl bod y tywydd yn gwella'r wythnos hon.