Wednesday, April 30, 2008

calan mai

dyddiad pwysig iawn i bob celtegydd.
a beth y dylai celtegwyr fod yn ei gofio ar galan mai? ymdrechion a gorchestion y mudiad llafur yng nghymru a thu hwnt dros y blynyddoedd! rwy'n credu i dafydd ap gwilym lunio cywydd ar y pwnc.

No comments: