Thursday, April 17, 2008

Byd Eang o Wleidyddiaeth Iaith

Roedd aflonyddwch gwladol mawr yn Ffrainc yr wythnos hon. Oedd streiciau yn y strydoedd? Oedd trais hiliol yn y faestrefi? Nag oedd. Mae ofn arnaf i bod y problem yn ddifrifolach. Mae'r caes Ffrengig i Eurovision eleni yn cael ei ganu...yn Saesneg! Mae'r pobl arferol yn llawn cynnwrf. Ydy arwydd bod y Ffrangeg yn colli ei phwysigrwydd fel iaith ryngwladol? Wn i ddim, ond rydw i'n meddwl y dylai M. Myard boeni am ddwli y cân.

A dweud y gwir, rydw i'n eithaf hoff o'r cân er ei bod yn ffôl. Er hynny, ydy'r fideo yn eich atgoffa chi o gaes Eurovision Fathers Ted a Dougal ar ran Iwerddon? Efallai fy mod i'n ei leicio o achos y rheswm 'ma?

1 comment:

asuka said...

a dyna fi'n gobeithio y tynnai fe'r wìg a'r farf ffug ddiwedd y gân!