Wednesday, March 05, 2008

Parti

Yr wythnos nesaf, bydd pen-blwydd gyda’r ferch sy’n rhannu fflat gyda fi. Fy ffrindiau a fi, rydyn ni’n trio cynnal parti neu wneud rhywbeth ardderchog iddi hi. Roeddwn i’n meddwl y byddwn ni’n gwahodd llawer o bobl i'n stafell ni i ddathlu. Rhaid inni benderfynu. Oes syniadau da gyda unrhwyun? Beth ddylwn i brynu fel anrheg iddi?

2 comments:

asuka said...

mae boston, cambridge a somerville yn ardaloedd siopa gwych yn 'nhŷb i, ac rwy'n siwr byddi di'n gallu ffeindio'r anrheg ddelfrydol.
'swn i'n trefnu parti byddwn i'n paratoi rhestr hir o ganeuon y leiciai fy ffrind i ddawnsio iddyn nhw, a chofiwn i wahodd y bobl lawr llawr hefyd i osgoi cwynion am y sŵn!

Persephonia said...

yn fy marn i, yr anrhegion penblwydd gwellaf yw'r rhai sy'n mwyaf anymarferol! Pob lwc gyda'r parti. Dwi'n siwr bydd pawb yn cael amser da iawn.