Sunday, March 09, 2008

Oes cath gyda chi?

Dwi'n dwlu ar y gath 'ma! Mae hi mor ciwt a mor amcanus hefyd! (Paid â gofyn i fi pam, ond meddyliais i am Asuka pan welais i'r ffilm 'ma. Sut mae dy gath di, 'Suk?)

3 comments:

asuka said...

ciwt iawn a realistig! rwy'n leicio'r triliau mae'r gath yn gwneud.

asuka said...

hei - mae'r nifer o'n hymwelwyr ni 'di cyrraedd y fil! hyd yn oed os taw robotiaid sbamio ŷn nhw i gyd, a phobol sy 'di mynd ar goll ar y we, mae'n rhif eitha' pert.

Sarah said...

Dw i'n caru'r ffilm hon! Realistig iawn, dw i'n meddwl!