Sunday, March 16, 2008

Adroddiad ar y parti

Yr wythnos diwethaf, ysgrifennais i am y pen-blwydd gyda’r ferch sy’n rhannu fflat gyda fi. Yn y diwedd, roedd y parti yn grêt! Prynon ni deisen siocled ac addurniadau a gwahoddon ni ein ffrindiau ni i gyd. Roedd cerddoriaeth a dawnsion ni! Roedd fy ffrind yn hapus, felly roeddwn i’n hapus.

2 comments:

Szczeb said...

Hei - grêt! Rwy'n falch iawn i'r parti fynd yn dda. Mae'n swnio fel eich bod chi i gyd wedi mwynhau'n fawr iawn.

Pa fath o gerddoriaeth oedd yno i ddawnsio iddi, tybed?

asuka said...

hwrê am barti llwyddiannus! gobeithio trefnan nhw barti i ti pan ddaw dy ben-blwydd dithau - gwna'n siwr fod pawb yn gwybod pryd mae e ;)