Monday, February 25, 2008

Tarddiad y gair

Mae Asuka yn gywir (cyfathrebiad personol, rai munudau yn ôl): rhaid deall tarddiad y gair cyn deall sut i ffurfio'r lluosog. Ei g/chynnig gwych ef/hi (pwy a w^yr) oedd hyn:

1. mae'n anodd ond beth am:
(ha)nyw+trin+o(f)

(h.y. "cwyd brwydr rhwng y gofaint")

a mynte finnau:

2. madfall fach o'r enw Meic:

niwt: ('r un o [Solfach])

ond sut mae hynny'n ein helpu gyda'r lluosog, dyn a w^yr.

3 comments:

asuka said...

mae'r ddau gynnig yn ei wneud e'n gyfansoddair afryw, felly - anodd imi weld sut mae gwneud ffurf luosog i'r gair truan.
ond rhaid bod lluosog - rŷn ni'n gwybod fod 'na fwy nag un yn y bydysawd.

Szczeb said...

beth os taw twyll oedd y cyfan!!!!???

Szczeb said...

niwtrino

Ni w(eli)t 'run. O!