Wednesday, February 13, 2008

newyddion o awstralia

gwych oedd clywed prif weinidog awstralia kevin rudd yn ymddiheuro'n swyddogol am rai o droseddau'r gorffennol yn erbyn aborigines awstralia.
gobeithiwn bydd iawndal ariannol yn dilyn. y peth nad yw pobl tu fas i awstralia yn ddeall bob tro yw pa gyn lleied o bobl aboriginal sy'n bod: llai na thri y cant o'n poblogaeth ni. a gall awstralia fforddio iawndal bendant.

1 comment:

Szczebrzeszyński Chrząszcz said...

rwy'n tueddi i gytuno'n llwyr, er nad ydw i'n deall y manylion. Peth ofnadwy bod cyfiawnder yn cael ei ohirio cyhyd mewn gwledydd 'gwâr'.

Gobeithio y bydd tipyn yn fwy na geiriau'n deillio o hyn.