Tuesday, February 05, 2008

beth nesa?

dyma rywbeth od.
so p.w. thomas yn sôn am y defnydd ar y cysylltair "nes" mewn cymalau canlyniad er ei fod yn hollol idiomatig (yn dyw e?). rhyfedd, ac yntau mor gynhwysfawr.
neu ydw i'n colli rhywbeth...?

4 comments:

Szczebrzeszyński Chrząszcz said...

dere ag enghraifft ini

asuka said...

rwy'n gwybod nad yw cymraeg wicipedia yn safonol ofnadwy bob tro, ond ta waeth am hynny, fan'na ces i hyd i enghraiff da o beth oedd genny' mewn golwg:

"Cymaint oedd ei ddrwgdybiaeth at yr Unol Daleithiau nes iddo ddod i gredu mai asiantiaid cudd America, yn hytrach na Gweriniaethwyr Gwyddelig, a lofruddiodd yr Arglwydd Louis Mountbatten yn 1979."

Szczebrzeszyński Chrząszcz said...

diddorol.

dylen ni sgwennu at yr Athro Thomas i holi.

Mae'r frawddeg Wici 'na yn edrych yn holliach, on'd yw hi?

asuka said...

ydy.
fyddai hi cystal sgrifennu "fel y daeth"?
wnelai fe wahaniaeth?