Thursday, January 03, 2008

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda

Nadolig llawen, blwyddyn newydd dda, a phob hwyl ichi yn ystod y gwyliau! Roeddwn i wedi cael amser da gartref. Roeddwn i'n gweld fy ffrindiau o ysgol a fy nheulu. Roeddwn i'n gweld fy mam-gu, fy nhad-cu, fy ewythr, a fy modryb. Gwelais i gem o basketball a ymwelais i amgueddfa. Roeddwn i wedi darllen llyfrau a gwylio ffilmiau. Mae hi'n gwyl laciol. Gobeithio bod gwyl hyfryd amdanoch chi.

2 comments:

Szczebrzeszyński Chrząszcz said...

Helo, Becky, a chroeso i'r blog! On'd yw hi'n dda cael y cyfle i weld hen ffrindiau dros y Dolig - heb sôn am y teulu... ac amgueddfeydd.

Mae'r hen chwilen fach yma yn paratoi ar gyfer hedfan yn ôl i Gymru yfory, ac yna ymlaen yn bellach dros yr Iwerydd... gobeithio y bydd yr adenydd yn dal!

asuka said...

hei becky, gwych yw gweld gwyneb newydd ar y wefan 'ma, ac rwy'n falch o glywed iti gael nadolig mor dda. ym mhle, tybed? rwy'n dyfalu dy fod di'n dathlu'r dolig rywle yn yr unol daleithiau o achos y "basketball". mae'n hyfryd cael treulio amser gyda'r teulu on'd yw hi? rwyf fi 'di bod yn sydney, lle cefais i weld nith a nai imi nad own i 'di cwrdd â nhw, a finnau heb fod gartref ers 6 mlynedd. awww - neis iawn!