Monday, January 14, 2008

Gwyliau


Does gen i ddim llawer o luniau o 'ngwyliau, ond dyma un o ben bryn Gelynnog yn Rhandir-mwyn. Wn i ddim faint fydd i'w weld ar ôl ei lleihau fan hyn - aha! o glicio ar y llun mae'n mynd yn fwy!

2 comments:

Persephonia said...

Waw. Chrzz - mae'n edrych yn wych. Gorwych.

Szczebrzeszyński Chrząszcz said...

Ceir diwrnodau fel hyn o bryd i'w gilydd. Maen nhw'n wych, a'r cwm i gyd dan fôr o gaddug. Dim ond ar yr uchelfannau mae modd gweld i'r pellter, ond oddi yno gwelir (fel yn y llun, i raddau) y niwl yn llifo i lawr trwy'r cymoedd bychain o'r mynydd-dir.

Mae enfysau gwynion i'w gweld dan y fath amgylchiadau a hwn oedd yr eildro yn fy mywyd imi weld un er na ches lun ohoni.