Monday, December 17, 2007

Dolig!!Mae hi bron yn Ddolig arnom!

Sut fyddwch chi'n dathlu eleni?

Hei, 'Suka - sut mae'r tywydd draw fan'na?

No comments: