Wednesday, April 30, 2008

Diwedd y Flwyddyn

Yr wythnos olaf dosbarthiadau yw’r wythnos hon! (Ond mae’r dosbarth gyda ni yn Gymraeg yr wythnos nesaf.) Dechreuaiff yr arholiadau, ond rydw i’n hapus o achos rydw i’n leicio “reading period” o achos fy mod i’n gallu gweithio ar fy amserlen fy hun. Gaf i dreilio llawer o amser gyda fy ffrindiau a gallwn ni fynd tu allan o achos bod y tywydd yn hyfryd nawr.

3 comments:

asuka said...

os gelli di ganolbwyntio ar dy waith adolygu en plein air, byddai hynny'n ddymunol iawn. waeth p'un ai yn yr iard 'ta ar lan afon charles - hyfryd.

Kasi said...
This comment has been removed by the author.
Kasi said...

Rydw i'n leicio "reading period" hefyd :) Ond gobeithio bod hi'n hyfryd yr wythnos nesaf er mywn i ti allu eistedd tu allan. Mae hi wedi bod dipyn yn oer.